Liczba odwiedzin: 17133
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #542

Giovanni Andrea de VALENTINIS do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1530-09-08
            odebrano Augsburg, [1530]-10-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 247, s. 87-88

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 211
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 471

Publikacje:
1AT 12 Nr 278, s. 257 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu