Liczba odwiedzin: 9542
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #520

Ioannes DANTISCUS do [Piotr TOMICKI]
Augsburg, 1530-08-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1321, k. 156r-157r
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6552, s. 252-254
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 44 (TN), Nr 104, s. 509-512
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 268, Nr 89, s. 185-187

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 184

Publikacje:
1AT 12 Nr 217, s. 210-211 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu