Liczba odwiedzin: 17064
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5148

Ioannes DANTISCUS do Joachim von WATT (VADIANUS)
Freiburg, 1518-12-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, VSSG, Ms 30, k. 46
2kopia język: łacina, XVIII w., ZB, Simlerische Sammlung, MS, vol. 3c, Nr 40
3regest język: łacina, XVIII w., ZB, Simlerische Sammlung, Reg., Vol. 1, k. 125.b

Publikacje:
1ARBENZ 1913 30a Nr 7, s. 11-12 (in extenso; niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu