Liczba odwiedzin: 6298
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5144

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Königsberg, 1548-07-05
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1548-07-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 403, s. 858-859
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 69, s. 686-687

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 554-555

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1125, s. 564 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu