Liczba odwiedzin: 2310
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5129

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1547-04-30


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1regest język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 381
2lost kopia język: łacina, XVI w., AAWO, AK, 28, k. 187
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu