Liczba odwiedzin: 17032
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5115

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Königsberg, 1546-01-24


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1032
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 80, s. 535-537

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 266

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1032, s. 526-527 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu