Liczba odwiedzin: 17185
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4903

Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS
Bruges, 1540-07-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 705 (enclosure)
2ekscerpt język: niemiecki, translation from Latin, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 14 320, k. 41r

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 705, s. 378 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu