Liczba odwiedzin: 13848
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4566

Johan WEZE do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1538-03-22
            odebrano [1538]-04-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 5, k. 144

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 400

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 380, s. 306 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu