Liczba odwiedzin: 13991
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #405

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Bruges, 1528-05-06
            odebrano Madrid, [1528]-08-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 87-90
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 41 (TN), Nr 150, s. 539-540
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 10, s. 23-24
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 564

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 15

Publikacje:
1AT 10 Nr 246, s. 233-234 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 50, s. 33-34 (ekscerpt; angielski regest)
3CEID 2/2 (Letter No. 15) s. 101-104 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu