Liczba odwiedzin: 4477
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #384

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Burgos, 1527-11-15


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 139-140, 144 (b.p.)
2kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 50-51
3kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 73-75
4kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 89v-90v
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 42 (TN), s. 381-384

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 480

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 327, s. 333-334 (in extenso)
2PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 85 (hiszpański przekład)
3AT 9 (1st ed.) Nr 230, s. 259-260 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu