Liczba odwiedzin: 1164
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3524

Krzysztof SZYDŁOWIECKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1531-09-03
            odebrano Brussels, [1531]-09-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, BCz, 1595, s. 351-356

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 392

Publikacje:
1AT 13 Nr 310, s. 292-293 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu