Liczba odwiedzin: 577
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3478

Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1530-04-25


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, niemiecki, Latin letter, German addition, autograf, BCz, 1595, s. 69-72
2kopia język: łacina, XIX w., BK, 1845, k. 53r, 54r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 128

Publikacje:
1AT 12 Nr 106, s. 109-110 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu