Liczba odwiedzin: 2384
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #320

Ioannes DANTISCUS do [Piotr TOMICKI]
Granada, 1526-12-06


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 33-35
2kopia język: łacina, XVI w., BNW, akc. 9809, k. 285r-286v
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 3-5
4kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 33r-34r
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 39 (TN), Nr 47, s. 295-299

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1526, k. 56

Publikacje:
1AT 8 Nr 259, s. 375-377 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu