Liczba odwiedzin: 1034
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3018

Martinus KYSZEWETER & Observants convent in Löbau do Ioannes DANTISCUS
Löbau (Lubawa), 1546-12-01

Regest polski: Martinus Kyszeweter i obserwanci z Lubawy dziękują za list i hojną jałmużnę. Obiecują odwdzięczyć się, odprawiając zgodnie z życzeniem Dantyszka trzydziestodniowe nabożeństwo za zmarłych. Także później będą o nim zawsze pamiętać w modlitwach. Stephanus Tobie, pisarz tego listu, szczególnie pozdrawia Dantyszka.
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-12-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1599, s. 757-758
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu