Liczba odwiedzin: 1837
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2274

Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1540-01-16
            odebrano Schmolainen (Smolajny), 1540-03-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 19

Publikacje:
1HE 1 Nr 62, s. 86 (in extenso; łacina regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu