Liczba odwiedzin: 1208
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2219

Elbing town council do Ioannes DANTISCUS
Elbing (Elbląg), 1539-08-25
            odebrano 1539-08-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1596, s. 579-582
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu