Liczba odwiedzin: 6909
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #215

Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1524-[06]-29


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AGAD, AZ, 2999, k. 49
2brulion język: łacina, BNW, BOZ, 2053, TG 27, Nr 3507, k. 165r-166r
3kopia kancelaryjna język: łacina, AGAD, MK, LL, 23, s. 182-183
4kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 67v-68r
5kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 147r-148r
6kopia język: łacina, XVI w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 124r-125r
7kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 139, s. 224-225
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 180, s. 587-589
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 64 (TN), Nr 87, s. 239-241
10kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 62, s. 76
11kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 98-99

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 20r-v

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 133, s. 119 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu