Liczba odwiedzin: 14844
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #203

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Vienna, 1524-03-28


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 475, k. 90
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 97r-v
3kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 133v-134r
4kopia język: łacina, XVI w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 110v-111r
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 125, s. 205-206
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 154, s. 509-510
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 90, s. 116-117
8regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a. 1524, k. 10r

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 114, s. 104-105 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu