Liczba odwiedzin: 20268
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2023

Stanisław KOSTKA do Ioannes DANTISCUS
Leipe , 1538-12-28
            odebrano 1539-01-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1597, s. 373-376
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu