Liczba odwiedzin: 13980
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #171

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Valladolid, 1523-01-04
            odebrano Cracow, [1523]-05-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 4, Nr 388, k. 124-125
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 51r-53r
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 35 (TN), Nr 114, s. 425-432
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 35, s. 54-56

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8239 (TK 1), part 3, k. 7v
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1523, k. 1

Publikacje:
1Españoles part II, Nr 10, s. 151-152 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu