Liczba odwiedzin: 9645
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1531

Andrzej KRZYCKI (CRICIUS) do Ioannes DANTISCUS
Łowicz, 1536-08-23
            odebrano [1536]-08-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AAWO, AB, D. 9, k. 7
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 62, s. 210
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 54 (TN), Nr 145, s. 471-472

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 298

Publikacje:
1AT 18 Nr 326, s. 349 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu