Liczba odwiedzin: 14925
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1142

Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1534-04-11
            odebrano [1534]-04-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 247, s. 187-194
2brulion język: łacina, BNW, BOZ, 2053, TG 17, Nr 2028, k. 110r-114r
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6553, k. 405v-407v
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 50 (TN), Nr 108, s. 355-362
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 272, s. 573-576
6regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 495

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 533

Publikacje:
1Starożytności s. 72-73 (ekscerpt język: polski przekład)
2AT 16/1 Nr 242, s. 451-456 (in extenso; polski regest)
3DE VOCHT 1961 Nr DE, 282, s. 189-190 (angielski regest)
4DE VOCHT 1961 Nr DE, 282, s. 206-207, 410 (angielski regest; ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu