Liczba odwiedzin: 588
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1083

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Löbau (Lubawa), 1534-01-11


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, address in Dantiscus' own hand, BNW, BOZ, 2053, TG 16, Nr 1949, k. 171-172
2brulion język: łacina, autograf, BCz, 244, s. 20
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 380r-v
4kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 139-140
5kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151, k. 119v-120v
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 50 (TN), Nr 3, s. 5-6
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 238, s. 479-480

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 457
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 630

Publikacje:
1AT 16/1 Nr 22, s. 40-41 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu