Liczba odwiedzin: 6777
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1003

Philipp MELANCHTHON do Ioannes DANTISCUS
[Wittenberg], 1533-09-05
            odebrano 1533-10-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, UUB, H. 154, k. 116-117
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 19
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 22, k. 20r (c.p.) (fragments)
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 170-171
5kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 27v-28r
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 219, s. 617-618
7ekscerpt język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 94v-95v
8ekscerpt język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, pominięty w numeracji, [after No. 18, f. 67]

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 79

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1764 s. XVIII (ekscerpt)

Publikacje:
1PROWE 1853 s. 53-54 (in extenso)
2HESSE s. 57 (in extenso)
3HIPLER 1868 s. 548-549 (in extenso)
4KĘTRZYŃSKI 1898 s. 481-482 (in extenso)
5AT 15 Nr 440, s. 603-604 (in extenso; polski regest)
6DE VOCHT 1961 Nr DE, 259, s. 183-184 (in extenso)
7MBW 2 Nr 1357, s. 108 (niemiecki regest)
8MBW T 5 Nr 1357, s. 478-480 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu